کمکی بند ساعت

کمکی بند ساعت کمکی بند ساعت به ادمه بعضی از از قفل های بند ساعت اضافه و باعت افسایش طول بند می شود. مثل قفل سیکویی و غیره .که در سایز های 10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 20 ، 22 ، 24 و در نگ نقره ای و استیل .

در حال نمایش یک نتیجه