قفل مدل تیسوت

قفل مدل تیسوت تا شو بغل فشاری در دو رنگ طلایی و نقره ای می باشد.

قفل اغلب از یک طرف توسط پین فنری و از طرفی دیگر توسط میله به بند ساعت متصل می شد.

در حال نمایش یک نتیجه