قطر داخلی 30 میلی متر و قطر بیرونی 38 میلی متر می باشد.

در حال نمایش یک نتیجه